اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی تام تکنیک در زمینه ایجاد اتوماسیون خطوط تولیدی در ایستگاه های مختلف کاری بنا به درخواست مشتری با طراحی و ساخت تجهیزات متنوع آماده همکاری با صنایع مختلف می باشد.