طراحی و ساخت قطعات فلزی شامل فرایند هایی از جمله برش، شکل دهی، جوش و ... است که موجب تبدیل شدن متریال خام به قطعه نهایی می شود. روش ها بسیار متنوعی برای ساخت قطعات فلزی وجود دارند. روش های ساخت قطعات هم برای قطعات سفارشی و نو و هم قطعات اصلاحی معیوب و کارکرده موضوعیت دارند.
ادامه مطلب